Dėmesio! Atvirų duomenų saugykla šiuo metu yra aktyviai vystoma, todėl galite susidurti su įvairaus pobūdžio sutrikimais, apie kuriuos maloniai prašome pranešti.

Get this data as: HTML, CSV, JSON, JSONL, ASCII

🏠 / datasets / gov / aaa / juros_mariu_bukle / Kuršių marių ir Baltijos jūros būklė / Changes

_id objekto_pav telkinio_pav metai eko_bukle chem_bukle rodikliai
966d41ce Baltijos jūra Baltijos jūros akmenuota priekrantė 2020 vidutinė neatitinka geros Gyvsidabrio viršijimai biotoje
32841fd2 Baltijos jūra Baltijos jūros smėlėta priekrantė 2020 bloga neatitinka geros Policiklinių aromatinių angliavandenilių viršijimai vandenyje
f245b7ef Baltijos jūra Kuršių marių vandenų išplitimo Baltijos jūroje zona 2020 vidutinė neatitinka geros Policiklinių aromatinių angliavandenilių viršijimai vandenyje
27a8e41e Baltijos jūra Teritorinė jūra 2020 nevertinama neatitinka geros Gyvsidabrio viršijimai biotoje
43290e2a Baltijos jūra Išskirtinė ekonominė zona 2020 nevertinama gera Viršijimai nenustatyti
2a6abbfa Kuršių marios Klaipėdos sąsiauris 2020 labai blogas neatitinka geros Aliuminio viršijimai dugno nuosėdose; aliuminio, nikelio, vario, arseno viršijimai biotoje
91c00903 Kuršių marios Šiaurinė Kuršių marių dalis 2020 vidutinė neatitinka geros Arseno viršijimai biotoje
51f2bc85 Kuršių marios Centrinė Kuršių marių dalis 2020 vidutinė neatitinka geros Aliuminio viršijimai dugno nuosėdose; kadmio, švino, nikelio, vario, cinko, arseno viršijimai biotoje
6798344b Baltijos jūra Baltijos jūros akmenuota priekrantė 2019 vidutinė neatitinka geros Gyvsidabrio viršijimai biotoje
2d4dbdca Baltijos jūra Baltijos jūros smėlėta priekrantė 2019 vidutinė gera Viršijimai nenustatyti
6296b5bf Baltijos jūra Kuršių marių vandenų išplitimo Baltijos jūroje zona 2019 vidutinė gera Viršijimai nenustatyti
c261c7a8 Baltijos jūra Teritorinė jūra 2019 nevertinama neatitinka geros Nikelio viršijimai dugno nuosėdose; gyvsidabrio viršijimai biotoje
10729db1 Baltijos jūra Išskirtinė ekonominė zona 2019 nevertinama gera Viršijimai nenustatyti
1f9728a5 Kuršių marios Klaipėdos sąsiauris 2019 bloga neatitinka geros Vario, cinko, nikelio, naftos angliavandenilių viršijimai dugno nuosėdose
2d3fc8bd Kuršių marios Šiaurinė Kuršių marių dalis 2019 vidutinė gera Viršijimai nenustatyti
9b1f43d8 Kuršių marios Centrinė Kuršių marių dalis 2019 bloga neatitinka geros Kadmio, nikelio, vario, cinko viršijimai dugno nuosėdose
a87583dc Baltijos jūra Baltijos jūros akmenuota priekrantė 2018 vidutinė neatitinka geros Benz(g,h,i)perileno, fluoranteno viršijimai vandenyje
cf02a360 Baltijos jūra Baltijos jūros smėlėta priekrantė 2018 vidutinė gera Viršijimai nenustatyti
81b015eb Baltijos jūra Kuršių marių vandenų išplitimo Baltijos jūroje zona 2018 vidutinė neatitinka geros Gyvsidabrio viršijimai biotoje
0c1f9432 Baltijos jūra Teritorinė jūra 2018 nevertinama neatitinka geros Benz(b)fluoranteno viršijimai vandenyje; gyvsidabrio, dieldrino, heksachlorbenzeno, DDT, DDE viršijimai biotoje
fd0ff01c Baltijos jūra Išskirtinė ekonominė zona 2018 nevertinama gera Viršijimai nenustatyti
ca55af74 Kuršių marios Klaipėdos sąsiauris 2018 bloga neatitinka geros Fluoranteno viršijimai vandenyje; nikelio, arseno, vario, cinko viršijimai dugno nuosėdose
585b7bd0 Kuršių marios Šiaurinė Kuršių marių dalis 2018 vidutinė gera Viršijimai nenustatyti
c539c48d Kuršių marios Centrinė Kuršių marių dalis 2018 bloga neatitinka geros Di(2-etilheksil)ftalato viršijimai vandenyje, nikelio, arseno, vario, cinko, gyvsidabrio, kadmio, švino, chromo viršijimai dugno nuosėdose
3715c38b Baltijos jūra Baltijos jūros akmenuota priekrantė 2017 vidutinė gera Viršijimai nenustatyti
fc33f6d0 Baltijos jūra Baltijos jūros smėlėta priekrantė 2017 vidutinė gera Viršijimai nenustatyti
e1d27885 Baltijos jūra Kuršių marių vandenų išplitimo Baltijos jūroje zona 2017 bloga neatitinka geros Arseno viršijimai dugno nuosėdose
bb3205c1 Baltijos jūra Teritorinė jūra 2017 nevertinama neatitinka geros Gyvsidabrio viršijimai biotoje
5f018ad3 Baltijos jūra Išskirtinė ekonominė zona 2017 nevertinama gera Viršijimai nenustatyti
ff1037a1 Kuršių marios Klaipėdos sąsiauris 2017 vidutinė neatitinka geros Gyvsidabrio viršijimai vandenyje; nikelio, vario, arseno viršijimai dugno nuosėdose
85f4f4b8 Kuršių marios Šiaurinė Kuršių marių dalis 2017 vidutinė neatitinka geros Arseno viršijimai dugno nuosėdose
b974098e Kuršių marios Centrinė Kuršių marių dalis 2017 bloga neatitinka geros Gyvsidabrio, nikelio, vario, cinko, arseno viršijimai dugno nuosėdose; gyvsidabrio viršijimai biotoje
d69c4aa2 Baltijos jūra Baltijos jūros akmenuota priekrantė 2016 vidutinė neatitinka geros Vanadžio viršijimai vandenyje
750d2632 Baltijos jūra Baltijos jūros smėlėta priekrantė 2016 vidutinė neatitinka geros Vanadžio viršijimai vandenyje
f39162c3 Baltijos jūra Kuršių marių vandenų išplitimo Baltijos jūroje zona 2016 bloga neatitinka geros Vanadžio viršijimai vandenyje
ef53afc6 Baltijos jūra Teritorinė jūra 2016 nevertinama neatitinka geros Vanadžio viršijimai vandenyje
d59abca3 Baltijos jūra Išskirtinė ekonominė zona 2016 nevertinama neatitinka geros Vanadžio, Di(2-etilheksil)ftalato viršijimai vandenyje
8fb7c6ab Kuršių marios Klaipėdos sąsiauris 2016 vidutinė neatitinka geros Vanadžio, di(2-etilheksil)ftalato viršijimai vandenyje; vario, nikelio, cinko, arseno viršijimai dugno nuosėdose
359851d0 Kuršių marios Šiaurinė Kuršių marių dalis 2016 vidutinė neatitinka geros Vanadžio viršijimai vandenyje
72ad4e14 Kuršių marios Centrinė Kuršių marių dalis 2016 bloga neatitinka geros Vanadžio, di(2-etilheksil)ftalato viršijimai vandenyje; gyvsidabrio, vario, kadmio, chromo, nikelio, cinko, arseno viršijimai dugno nuosėdose
3d517553 Baltijos jūra Baltijos jūros akmenuota priekrantė 2020 vidutinė neatitinka geros Gyvsidabrio viršijimai biotoje
1a36805f Baltijos jūra Baltijos jūros smėlėta priekrantė 2020 bloga neatitinka geros Policiklinių aromatinių angliavandenilių viršijimai vandenyje
10e5c963 Baltijos jūra Kuršių marių vandenų išplitimo Baltijos jūroje zona 2020 vidutinė neatitinka geros Policiklinių aromatinių angliavandenilių viršijimai vandenyje
4e1f6ef1 Baltijos jūra Teritorinė jūra 2020 nevertinama neatitinka geros Gyvsidabrio viršijimai biotoje
5e084418 Baltijos jūra Išskirtinė ekonominė zona 2020 nevertinama gera Viršijimai nenustatyti
d0898781 Kuršių marios Klaipėdos sąsiauris 2020 labai blogas neatitinka geros Aliuminio viršijimai dugno nuosėdose; aliuminio, nikelio, vario, arseno viršijimai biotoje
71901b1e Kuršių marios Šiaurinė Kuršių marių dalis 2020 vidutinė neatitinka geros Arseno viršijimai biotoje
88bc63e2 Kuršių marios Centrinė Kuršių marių dalis 2020 vidutinė neatitinka geros Aliuminio viršijimai dugno nuosėdose; kadmio, švino, nikelio, vario, cinko, arseno viršijimai biotoje
e0008098 Baltijos jūra Baltijos jūros akmenuota priekrantė 2019 vidutinė neatitinka geros Gyvsidabrio viršijimai biotoje
df08e3a1 Baltijos jūra Baltijos jūros smėlėta priekrantė 2019 vidutinė gera Viršijimai nenustatyti
6b3b38f5 Baltijos jūra Kuršių marių vandenų išplitimo Baltijos jūroje zona 2019 vidutinė gera Viršijimai nenustatyti
dd915ed2 Baltijos jūra Teritorinė jūra 2019 nevertinama neatitinka geros Nikelio viršijimai dugno nuosėdose; gyvsidabrio viršijimai biotoje
27bf1857 Baltijos jūra Išskirtinė ekonominė zona 2019 nevertinama gera Viršijimai nenustatyti
41963158 Kuršių marios Klaipėdos sąsiauris 2019 bloga neatitinka geros Vario, cinko, nikelio, naftos angliavandenilių viršijimai dugno nuosėdose
ac3fec45 Kuršių marios Šiaurinė Kuršių marių dalis 2019 vidutinė gera Viršijimai nenustatyti
60ee51d6 Kuršių marios Centrinė Kuršių marių dalis 2019 bloga neatitinka geros Kadmio, nikelio, vario, cinko viršijimai dugno nuosėdose
cbdda20e Baltijos jūra Baltijos jūros akmenuota priekrantė 2018 vidutinė neatitinka geros Benz(g,h,i)perileno, fluoranteno viršijimai vandenyje
82eaa5a9 Baltijos jūra Baltijos jūros smėlėta priekrantė 2018 vidutinė gera Viršijimai nenustatyti
d63e9996 Baltijos jūra Kuršių marių vandenų išplitimo Baltijos jūroje zona 2018 vidutinė neatitinka geros Gyvsidabrio viršijimai biotoje
bb2d5ed2 Baltijos jūra Teritorinė jūra 2018 nevertinama neatitinka geros Benz(b)fluoranteno viršijimai vandenyje; gyvsidabrio, dieldrino, heksachlorbenzeno, DDT, DDE viršijimai biotoje
de892e40 Baltijos jūra Išskirtinė ekonominė zona 2018 nevertinama gera Viršijimai nenustatyti
a69a89a2 Kuršių marios Klaipėdos sąsiauris 2018 bloga neatitinka geros Fluoranteno viršijimai vandenyje; nikelio, arseno, vario, cinko viršijimai dugno nuosėdose
bf2f46cc Kuršių marios Šiaurinė Kuršių marių dalis 2018 vidutinė gera Viršijimai nenustatyti
a09bd696 Kuršių marios Centrinė Kuršių marių dalis 2018 bloga neatitinka geros Di(2-etilheksil)ftalato viršijimai vandenyje, nikelio, arseno, vario, cinko, gyvsidabrio, kadmio, švino, chromo viršijimai dugno nuosėdose
cdb406fc Baltijos jūra Baltijos jūros akmenuota priekrantė 2017 vidutinė gera Viršijimai nenustatyti
88136753 Baltijos jūra Baltijos jūros smėlėta priekrantė 2017 vidutinė gera Viršijimai nenustatyti
f8cab114 Baltijos jūra Kuršių marių vandenų išplitimo Baltijos jūroje zona 2017 bloga neatitinka geros Arseno viršijimai dugno nuosėdose
51466ce6 Baltijos jūra Teritorinė jūra 2017 nevertinama neatitinka geros Gyvsidabrio viršijimai biotoje
073a2980 Baltijos jūra Išskirtinė ekonominė zona 2017 nevertinama gera Viršijimai nenustatyti
b1cbc27e Kuršių marios Klaipėdos sąsiauris 2017 vidutinė neatitinka geros Gyvsidabrio viršijimai vandenyje; nikelio, vario, arseno viršijimai dugno nuosėdose
6df0dda7 Kuršių marios Šiaurinė Kuršių marių dalis 2017 vidutinė neatitinka geros Arseno viršijimai dugno nuosėdose
d9237eed Kuršių marios Centrinė Kuršių marių dalis 2017 bloga neatitinka geros Gyvsidabrio, nikelio, vario, cinko, arseno viršijimai dugno nuosėdose; gyvsidabrio viršijimai biotoje
23b7dda3 Baltijos jūra Baltijos jūros akmenuota priekrantė 2016 vidutinė neatitinka geros Vanadžio viršijimai vandenyje
32e1bbe0 Baltijos jūra Baltijos jūros smėlėta priekrantė 2016 vidutinė neatitinka geros Vanadžio viršijimai vandenyje
2e77365f Baltijos jūra Kuršių marių vandenų išplitimo Baltijos jūroje zona 2016 bloga neatitinka geros Vanadžio viršijimai vandenyje
1fe2f0aa Baltijos jūra Teritorinė jūra 2016 nevertinama neatitinka geros Vanadžio viršijimai vandenyje
d325ba97 Baltijos jūra Išskirtinė ekonominė zona 2016 nevertinama neatitinka geros Vanadžio, Di(2-etilheksil)ftalato viršijimai vandenyje
24eb4c7d Kuršių marios Klaipėdos sąsiauris 2016 vidutinė neatitinka geros Vanadžio, di(2-etilheksil)ftalato viršijimai vandenyje; vario, nikelio, cinko, arseno viršijimai dugno nuosėdose
013a6aad Kuršių marios Šiaurinė Kuršių marių dalis 2016 vidutinė neatitinka geros Vanadžio viršijimai vandenyje
97b3fb9f Kuršių marios Centrinė Kuršių marių dalis 2016 bloga neatitinka geros Vanadžio, di(2-etilheksil)ftalato viršijimai vandenyje; gyvsidabrio, vario, kadmio, chromo, nikelio, cinko, arseno viršijimai dugno nuosėdose