Dėmesio! Atvirų duomenų saugykla šiuo metu yra aktyviai vystoma, todėl galite susidurti su įvairaus pobūdžio sutrikimais, apie kuriuos maloniai prašome pranešti.

Get this data as: HTML, CSV, JSON, JSONL, ASCII, RDF

🏠 / datasets / gov / aaa / upiu_bukles_duomenys

name title description
📄 UpiuBukle Aprašymas upių duomenų Vandens telkinių ekologinės ir cheminės būklės vertinimas, 2022-2027 m. upių baseinų rajonų valdymo planų ciklui, atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vandens įstatymo nuostatomis, į kurias perkelti ir pagrindinio Europos Sąjungos vandens teisinio dokumento – 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/60/EB, nustatančios Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (BVPD) reikalavimus.