Dėmesio! Atvirų duomenų saugykla šiuo metu yra aktyviai vystoma, todėl galite susidurti su įvairaus pobūdžio sutrikimais, apie kuriuos maloniai prašome pranešti.

Get this data as: HTML, CSV, JSON, JSONL, ASCII, RDF

🏠 / datasets / gov / lsd

name title description
📁 butu_pirkimai_gardelese/ Nekilnojamojo turto registro butų pirkimų sandorių informacija gardelėse
📁 cl/
📁 covid19/
📁 darbo_uzmokestis/
📁 darbuotoju_darbo_uzmokestis/ Darbuotojų duomenys pagal spalio mėn. darbo užmokesčio dydį
📁 demografija/
📁 grid/ Tinkleliai sudaryti LKS-94 Lietuvos valstybinėje koordinačių sistemoje
📁 gyventojai_bustas/
📁 gyventoju_uzimtumas/
📁 it_naudojimas_namu_ukiuose/ Informacinių technologijų naudojimas namų ūkiuose
📁 miskai/ Miškų būklės tyrimo duomenys Miškų būklės tyrimo duomenys, parengti pagal projekto „Bandomosios ekosistemų apimties ir miškų būklės sąskaitos“ duomenis. Duomenys siejami su eksperimentės ekosistemų statistikos projekto II-ojo etapo - baziniu miško rodiklių duomenų rinkiniu pagal ekosistemų būklės rodiklių grupes ir klases. Rodikliai apskaičiuoti ir pateikti pagal atitinkamus erdvinius vienetus laikotarpio pradžioje, apie 2000 m. (žymima raide 'x') ir 2021 m. pabaigoje.
📁 namu_ukio_biudzetas/
📁 pajamu_ir_gyvenimo_salygos/ Lietuvos statistikos departamento namų ūkių bei pavienių asmenų pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo duomenys
📁 sdg/ Darnaus vystymosi rodikliai Jungtinių Tautų 70-ojoje sesijoje 2015 m. rugsėjo 25 d. priimta Generalinės Asamblėjos rezoliucija „Keiskime mūsų pasaulį: Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 metų“. Šiame rinkinyje pateikti darnaus vystymosi rodikliai
📁 socialiniu_mediju_stebesena/ Socialinių medijų stebėsena
📁 statistika/ Oficialiosios statistikos portalo rodiklių duomenų bazės rinkiniai
📁 sveikata/
📁 svietimas/
📁 svietimo_istaigos/ Švietimo ir mokslo institucijos
📁 turizmas/
📁 ukio_subjektai/
📁 zemes_ukis/