Dėmesio! Atvirų duomenų saugykla šiuo metu yra aktyviai vystoma, todėl galite susidurti su įvairaus pobūdžio sutrikimais, apie kuriuos maloniai prašome pranešti.

Get this data as: HTML, CSV, JSON, JSONL, ASCII

🏠 / datasets / gov / lsd / covid19

name title description
📄 AtvejaiIrMirtys Agreguoti COVID-19 atvejai ir mirtys Lentelė aprašo užsikrėtimų SARS-CoV-2 virusu (pirminių ir pakartotinių infekcijų) skaičius, taip pat COVID mirčių ("mirtys nuo COVID" ir "mirtys su COVID"), taip pat visų mirčių dėl bet kokios priežasties skaičius. Viena eilutė yra vienos datos, vienos savivaldybės, vienos amžiaus grupės ir vienos lyties kombinacija. Kartais detalūs asmens duomenys yra nežinomi, taip gali nutikti, pvz., kuomet asmuo yra užsienietis. Duomenys yra papildomi kasdien, taip pat jie gali būti atnaujinti retrospektyviai (praeities datos gali pasipildyti skaičiais, pvz., jei gaunami mirties liudijimai išduoti po ilgai trukusios autopsijos).
📄 AtvejaiPagalDarbovietes COVID-19 atvejai pagal darbovietes Pateikta paskutinių 14 dienų naujų COVID-19 atvejų istorija anonimizuotose įstaigose (su veiklos pobūdžio aprašymu)
📄 DarbovieciuImunizacija Asmenų imunizacija pagal darbovietes Kasdien atnaujinami darbuotojų imunizacijos nuo SARS-CoV-2 duomenys dvidešimtyje tūkstančių Lietuvos įmonių, įstaigų, organizacijų (ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (redakcija 2)
📄 LaboratorijuRezultataiEvrk COVID-19 laboratorijų rezultatai pagal EVRK Covid-19 diagnostinių tyrimų rezultatai, agreguoti pagal datą ir ekonominės veiklos rūšis (EVRK 2)
📄 LigoniniuDuomenys COVID-19 ligoninių duomenys Turimos bei užimtos stacionaro lovos, deguonies tiekimu aprūpintos lovos, intensyvios terapijos ir reanimacijos skyrių lovos, dirbtinės plaučių ventiliacijos įranga ir jos panaudojimas, ECMO sistemos ir jų užimtumas, pacientų srautas, darbingo ir nedarbingo personalo kiekiai, skiriamo Remdesivir kiekiai. Duomenys yra agreguoti pagal datą ir regionus (penkias teritorines ligonių kasas).
📄 MokiniuImunizacija Mokinių vakcinacija ir imunizacija 12–19 metų amžiaus moksleivių skiepijimas ir imunizacija (nuo SARS-CoV-2) Lietuvos mokyklose pagal amžių Kasdien atnaujinami mokinių imunizacijos nuo SARS-CoV-2 duomenys Lietuvos mokyklose pagal amžių
📄 NeigaliujuStatistika COVID-19 statistika apie asmenis su negalia Pateikiami užsikrėtimų koronavirusu, skiepijimo, bendros imunizacijos, mirčių nuo COVID-19 rodikliai apibūdinantys pandemijos situaciją trijose asmenų grupėse: asmenys su negalia, su dideliu nedarbingumu, ar su specialiais poreikiais.
📄 StudVakcPagalIstaigas Studentų vakcinacija ir imunizacija pagal aukštąsias mokymosi įstaigas Studentų vakcinaciją ir bendrą imunizaciją nuo SARS‑CoV-2 pagal aukštąsias mokymosi įstaigas.
📄 StudVakcPagalIstaigasIrProgramas Studentų vakcinacija ir imunizacija pagal įstaigas ir studijų programas Studentų vakcinaciją ir bendrą imunizaciją nuo SARS‑CoV-2 pagal aukštąsias mokymosi įstaigas ir studijų programas
📄 SvieslenciuStatistika COVID-19 statistika (švieslentės) Pateikta iš švieslenčių (dashboards) agreguota informacija kiekvienai dienai pagal savivaldybes nuo pandemijos pradžios Lietuvoje apie atvejus, tyrimus ir mirtis.
📄 TyrimaiPadieniui COVID-19 tyrimai padieniui pagal laboratorijas SARS-CoV-2 laboratorinių tyrimų atsakymų agreguoti pagal datą ir laboratoriją duomenys
📄 Vakcinavimas COVID-19 vakcinavimas Neagreguoti vakcinacijos duomenys