Dėmesio! Atvirų duomenų saugykla šiuo metu yra aktyviai vystoma, todėl galite susidurti su įvairaus pobūdžio sutrikimais, apie kuriuos maloniai prašome pranešti.

Get this data as: HTML, CSV, JSON, JSONL, ASCII, RDF

🏠 / datasets / gov / lst / terms / Term / Changes

_id created updated status._id term_acc abbreviation article_no symbol text note keyword
09e8f80e 2008-01-14T11:57:49.010000 2008-10-24T10:15:34.007000 48dd4554 papldomasis apipjovmas 6.17.1 Pakartotinis apipjautos faneros kraštų apipjovimas norint gauti mažesnį standartinį lakšto formatą. apipjovimas
f37430bd 2008-01-14T11:57:49.010000 2011-01-25T14:23:57.793000 48dd4554 tyrmo rezultãtas 3.2 Požymio vertė, gauta nurodytu tyrimo metodu. Tyrimo metode turėtų būti nurodyta, kad daromas vienas ar keletas atskirų stebėjimų ir jų vidurkis arba kita tinkama funkcija (pvz., mediana ar standartinis nuokrypis) bus tyrimo rezultatas. Be to, gali tekti atlikti standartinius perskaičiavimus, pvz., dujų tūrį perskaičiuoti standartinei temperatūrai ir slėgiui. Taigi tyrimo rezultatas gali būti skaičiuojamas iš kelių stebinių. Paprastu atveju tyrimo rezultatas yra stebinys [ISO 3534-1]. rezultatas
80eccf84 2008-01-14T11:57:49.010000 2013-12-17T14:08:14.747000 48dd4554 tpinis technològijos procèsas 2.24 Grupės gaminių, turinčių bendrų konstrukcijos ir technologijos požymių, gaminimo arba taisymo technologijos procesas. procesas
0a09da8d 2008-01-14T11:57:49.010000 2014-03-20T16:55:08.567000 48dd4554 klasýno įtéisinimas 2.45 Klasifikatoriaus [registro] patvirtinimas ir leidimas diegti nustatyta tvarka. įteisinimas
2415263b 2008-01-14T11:57:49.010000 48dd4554 Išlupa Medienos paviršiuje, žemiau pjovimo (frezavimo) plokštumos visame plotyje easnti įduba (G priedas). Išlupa
2fdd441c 2008-01-14T11:57:49.010000 2008-10-24T10:12:37.163000 48dd4554 pakèto supresãvimo dỹdis 6.16 Negrįžtamas lukšto lakštų paketo storio sumažinimas prese dėl temperatūros ir slėgio; išreiškiamas procentais kaip storio liekamosios deformacijos dydžio santykis su pradiniu paketo storiu. dydis
45ee2901 2008-01-14T11:57:49.010000 2016-03-09T14:13:03.867000 48dd4554 šiauštùmas 6.4 Apdorotuose pjautinės medienos paviršiuose tankiai išsidėstę, ne visiškai nuo paviršiaus atsiskyrę medienos plaušų kuokštai ar smulkios medienos dalelytės. šiauštumas
ca9371f2 2008-01-14T11:57:49.010000 2016-03-09T14:18:23.307000 48dd4554 nuožulnùsis pjvis 6.8 Išilginei pjautinės medienos ašiai nestatus skersgalis. pjūvis
6e8883d5 2008-01-14T11:57:49.010000 2016-03-09T14:17:16.460000 48dd4554 nefrezúotos viẽtos 6.7 Frezuotame medienos paviršiuje esančios nefrezuotos atskiros vietos. vietos
748700a4 2008-01-14T11:57:49.023000 2013-10-04T14:27:21.700000 48dd4554 įmikymas vakuumniu metodù 2.10.7 Medienos įmirkymas autoklave veikiant atmosferiniu slėgiu, kai ciklo pradžioje ir pabaigoje mediena palaikoma vakuume. įmirkymas
538a1b15 2008-01-14T11:57:49.023000 2014-03-20T16:32:43.580000 48dd4554 klasýno tvakymo staiga 2.35 Įstaiga, tvarkanti klasifikatorių [registrą]. įstaiga
a8c6a144 2008-01-14T11:57:49.023000 2013-10-04T11:50:41.257000 48dd4554 pulsãcinis įmikymas 2.10.3 Įmirkymas autoklave daug kartų kartojant trumpus slėgio-vakuumo cilkus. įmirkymas
35355b36 2008-01-14T11:57:49.023000 2013-04-29T14:12:02.223000 48dd4554 šviečiamàsis universalùsis fòndas 2.3.2 Universalus bibliotekos fondas, skirtas savišvietai ir lavintis. fondas
b92b7b25 2008-01-14T11:57:49.023000 2013-04-29T14:12:45.817000 48dd4554 mókslinis universalùsis fòndas 2.3.3 Universalusis bibliotekos fondas, skirtas mokslo tiriamajam darbui. fondas
f328516f 2008-01-14T11:57:49.023000 2013-04-29T11:39:24.203000 48dd4554 lituanstikos fòndas 2.2.31 1. Bibliotekos fondas arba jo dalis, kurį(-ią) sudaro lituanistikos mokslo dokumentai. 2. Bibliotekos fondas arba jo dalis, kurį(-ią) sudaro dokumentai, turiniu, autoriumi, kalba ar leidimo vieta susiję su Lietuva. fondas
d63aa963 2008-01-14T11:57:49.023000 2013-04-29T11:39:59.953000 48dd4554 lituãnikos fòndas 2.2.30 Bibliotekos fondas arba jo dalis, kurį(-ią) sudaro svetur išleisti dokumentai, turiniu, autoriumi ar kalba susiję su Lietuva. fondas
cfef6932 2008-01-14T11:57:49.023000 2013-10-04T14:18:43.860000 48dd4554 įmikymas ribóto įgėrmo metodù 2.10.5 Įmirkymas autoklave veikiant pertekliniu slėgiu, kai ciklo pradžioje medieną palaikoma suslėgtame ore, o pabaigoje - vakuume. įmirkymas
a832683e 2008-01-14T11:57:49.023000 2013-05-07T15:36:47.657000 48dd4554 pastórinta plytà 2.2.6 Stačiakampio gretasienio formos gaminys, kurio matmenys (250 * 120 * 88) mm. plyta
1665e62d 2008-01-14T11:57:49.023000 2013-10-08T14:57:22.653000 48dd4554 prieškoròzinis põpierius 2.2.12 Pagal LST 1314:1993. Popierius, turintis lėtiklių ir naudojamas metalų apsaugai nuo atmosferinės korozijos. popierius
2e4199b7 2008-01-14T11:57:49.023000 2016-03-09T14:15:39.197000 48dd4554 šplėša 6.6 Medienos paviršiuje, žemiau pjovimo plokštumos esanti įduba. išplėša
25cd0aca 2008-01-14T11:57:49.023000 2013-12-18T10:59:26.063000 48dd4554 štampuõtė 2.114 Ruošinys ar gaminys, pagamintas štampavimu. štampuotė
c943203a 2008-01-14T11:57:49.023000 2013-12-18T10:36:39.617000 48dd4554 pagrindnio lako nòrma 2.101 Technlogijos operacijos arba pakopos pagrindinio tikslo pasiekimo laiko norma. Pagrindiniu tikslu vadinamas darbo daikto kokybės ir (arba) kiekybės pakeitimas. norma
402d593c 2008-01-14T11:57:49.040000 2013-12-18T10:34:50.770000 48dd4554 beñdrojo lako nòrma 2.100 Technlogijos operacijos atlikimo laiko norma, esanti vienetinio laiko normos sudėtinė dalis, ir lygi pagrindinio ir su juo nesutapatinamoagalbinio laiko normų sumai. norma
3d019423 2008-01-14T11:57:49.040000 2013-05-16T15:22:13.293000 48dd4554 atsiklijãvę slúoksniai 1 Lygių ir gofruotų kartono sluoksnių atsiklijavimas. sluoksniai
dc4936c5 2008-01-14T11:57:49.040000 2013-10-07T09:32:37.553000 48dd4554 medenos paruošmas įmikymui 2.26 Kompleksas priemonių, taikomų paruošti medieną įmirkymui. paruošimas
775dc293 2008-01-14T11:57:49.353000 2014-02-03T13:44:33.560000 48dd4554 drėgnàsis plaũšinimas 2.4 Plaušienos apdorojimas šlapiu būdu, nemalant. plaušinimas
0afcd953 2008-01-14T11:57:49.040000 2013-12-18T11:03:25.787000 48dd4554 komplektúojamasis gaminỹs 2.119 Gaminys, pagamintas pagal tiekiančios įmonės dokumentus ir tiekiamas įmonei, panaudojančiai jį kaip sudedamąją dalį gaminant kitą gaminį. gaminys
f9e9f149 2008-01-14T11:57:49.040000 2013-12-18T10:32:05.423000 48dd4554 pareñgiamojo i bagiamojo lako nòrma 2.98 Darbininkų ir gamybos priemonių paruošimo technologijos operacijai atlikti ir, ją atlikus, gamybos priemonėms atstatytiį pagrindinį būvį laiko norma. norma
1bc35aff 2008-01-14T11:57:49.040000 2008-10-07T12:00:32.200000 48dd4554 pùsšviesis alùs 2.3 Ne didesnio kaip 2,5 sąlyginio vieneto (38 EBC vnt.) spalvinio tipo alus. alus
e86224bf 2008-01-14T11:57:49.040000 2014-03-20T16:21:00.780000 48dd4554 savitàsis kodãvimo metòdas 2.26 Kodo sudarymas iš skaičių ir (arba) raidžių bei simbolių pagal taisykles, neapibrėžtas 2.22 - 2.25 metodų. metodas
ac19133a 2008-01-14T11:57:49.040000 2013-10-03T15:54:07.263000 48dd4554 dengiamàsis medenos įmikymas 2.9.1 Medienos įmirkymas padengiant jos paviršių pastos. įmirkymas
471176f6 2008-01-14T11:57:49.040000 2013-10-09T16:23:47.460000 48dd4554 suragję žvyna 2.1.17 Kauliniai dariniai žuvies odos paviršiuje. žvynai
e716269b 2008-01-14T11:57:49.040000 2013-10-03T16:53:36.387000 48dd4554 gaubtnis medenos įmikymas 2.9.3 Medienos įmirkymas ant paviršiaus dedant įmirkymo gaubtą ir drėkinant jį mirkalu.. įmirkymas
42b285a0 2008-01-14T11:57:49.040000 2013-10-09T15:20:59.320000 48dd4554 tapžiaunis 2.1.11 Žuvies apatinės kūno pusės dalis, esanti tarp žiaunų ir krūtinės pelekų. tarpžiaunis
9fd2bf8b 2008-01-14T11:57:49.040000 2013-10-04T10:46:44.873000 48dd4554 injèkcinis įmikymas 2.9.5 Medienos įmirkymas veikiant pertekliniu slėgiu specialiomis tuščiavidurėmis adatomis. įmirkymas
9ea98f2c 2008-01-14T11:57:49.040000 2008-10-07T15:36:59.773000 48dd4554 aukštjų pùtų stãdija 4.20 Trečioji pagrindinio rūgimo stadija, kurios metu visas misos paviršius pasidengia aukštomis rudos spalvos putomis. stadija
893a324a 2008-01-14T11:57:49.040000 2013-10-04T11:43:48.333000 48dd4554 viẽtinis medenos įmikymas 2.9.11 Labiausiai pažeidžiamų medienos vietų įmirkymas. įmirkymas
cd887d80 2008-01-14T11:57:49.057000 2013-07-05T10:51:55.850000 48dd4554 tikslióji dalỹkinė rùbrika 2.5.22 Dalykinė rubrika, kurios reikšmė tiksliai atitinka dokumente nagrinėjamą dalyką. rubrika
eb434ac6 2008-01-14T11:57:49.057000 2008-10-31T10:37:38.983000 48dd4554 kietjų lapuõčių medena NA2 Ąžuolų, uosių, skroblų, klevų, skirpstų, bukų ir kt. lapuočių (kurių 12% drėgnumo medienos skersgalio kietumas yra didesnis už 45 N/mm² ) apibendrintas medienos pavadinimas. Beržai, jei jų mediena yra nedžiovinta, priskiriami prie minkštųjų lapuočių, jei išdžiovinta - prie kietųjų lapuočių. mediena
034469e4 2008-01-14T11:57:49.057000 2013-10-03T15:49:20.600000 48dd4554 lakomos medenos pažeidžiamùmas 2.7 Medienos pažeidimo tikimybė ir jos ardymo greitis, kai laikomą ar naudojamą medieną veikia ardantys veiksniai. pažeidžiamumas
a8f401ee 2008-01-14T11:57:49.057000 2012-07-30T11:54:10.350000 48dd4554 vidutinis ilgalaikio intervalo garso lygis 3.10 Ilgalaikio intervalo vidutinė ekvivalentinių (dažninės "A" korekcijos) garso lygių vertė, skaičiuojama iš bazinių intervalų, sudarančių ilgalaikį intervalą, verčių. Vidutinio garso lygio skaičiavimo būdas aprašytas ISO 1996-2. lygis
bb0da33a 2008-01-14T11:57:49.057000 2012-07-03T13:48:18.350000 48dd4554 pereinamasis vyksmas 4.7 Neperiodinis ir palyginti trumpas teigiamas arba neigiamas (arba dvipolis) kintamasis (įtampa arba srovė) tarp dviejų pastovių jo verčių. vyksmas
c489c3e3 2008-01-14T11:57:49.057000 2012-07-03T13:48:58.257000 48dd4554 vora 4.8 Ribotą laiko tarpą pasikartojantys impulsai. vora
ac156879 2008-01-14T11:57:49.057000 2012-07-30T11:34:52.753000 48dd4554 koreguotas pagal "A" dažninę charakteristiką garso slėgis 3.1 Pa Vidutinė kvadratinė garso slėgio vertė, nustatoma naudojant dažninę "A" korekciją (žr. IEC 651). slėgis
68c5d733 2008-01-14T11:57:49.057000 2012-07-30T11:44:58.153000 48dd4554 garso slėgio lygis 3.2 dB Apibrėžtį žr. priede. lygis
8a937a66 2008-01-14T11:57:49.057000 2012-10-22T13:54:54.970000 48dd4554 vardinė talpa 1.5 Gamintojo nurodyta švirkšto talpa. Pavyzdžiui, 1 ml, 5 ml, 50 ml. talpa
51160ca8 2008-01-14T11:57:49.057000 2012-07-30T11:46:11.423000 48dd4554 garso lygis 3.3 dB Koreguotas pagal "A" dažninę charakteristiką garso slėgio lygis. lygis
9faa0adb 2008-01-14T11:57:49.057000 2013-10-04T14:22:54.263000 48dd4554 įmikymas sutãpdintuoju džiovnimo ir įmikymo metodù 2.10.6 Įmirkymas autoklave, iš pradžių medieną padžiovinant mirkale vakuume arba esant atmosferiniam slėgiui. įmirkymas
2fdbd146 2008-01-14T11:57:49.057000 2012-07-30T11:52:52.707000 48dd4554 ilgalaikis intervalas 3.9 Nustatytas laiko tarpas, kuriam būdingi triukšmo matavimų rezultatai. Ilgalaikis intervalas susideda iš eilės bazinių laiko intervalų ir skiriamas aplinkos triukšmui aprašyti. Paprastai jį nustato kompetetingos įstaigos. intervalas
cfbf06b3 2008-01-14T11:57:49.057000 2011-04-07T09:22:02.663000 48dd4554 bendrãbučių badai 3.27 Apibrėžties nėra. baldai
e6d79772 2008-01-14T11:57:49.057000 2012-07-30T11:55:57.030000 48dd4554 įvertintasis lygis 3.11 Pasirinktame laiko intervale ekvivalentinis (dažninės "A" korekcijos) garso lygis, papildytas atitinkamomis pataisomis, įvertinančiomis triukšmo toninį ir impulsinį pobūdį. lygis
6951f79b 2008-01-14T11:57:49.057000 2012-07-30T11:57:22.080000 48dd4554 įvertintasis vidutinis ilgalaikio intervalo garso lygis 3.12 Ilgalaikio intervalo vidutinė įvertinamų lygių vertė, skaičiuojama iš bazinių intervalų verčių. Vidutinio garso lygio skaičiavimo būdas aprašytas ISO 1996-2. lygis
5f11a061 2008-01-14T11:57:49.070000 2012-07-30T11:58:38.660000 48dd4554 aplinkos triukšmas 3.13.1 Bendras esamos situacijos aplinkinis triukšmas per nagrinėjamą laikotarpį. Jis paprastai susideda iš daugelio artimų ir tolimų šaltinių triukšmo. triukšmas
f1b1384b 2008-01-14T11:57:49.070000 2012-07-30T11:47:50.460000 48dd4554 procentilinis garso slėgio lygis 3.4 Koreguotas pagal "A" dažninę charakteristiką garso slėgio lygis, kuris gautas naudojant prietaiso laiko charakteristiką "F" (žr. IEC 651) ir kuris viršijamas N procentų laiko per tam tikrą laiko intervalą. Procentilinių garso lygių, nustatytų per tam tikrą laiko intervalą, negalima ekstrapoliuoti kitiems laiko intervalams. lygis
315c384a 2008-01-14T11:57:49.070000 2013-10-08T15:23:36.933000 48dd4554 dalnis gãminio sandãrinimas 2.2.25 Kai kurių gaminio mazgų arba korpuso vietų sandarinimas, užtikrinantis gaminio mazgų arba vidaus ertmių izoliavimą nuo aplinkos. sandarinimas
616db1b2 2008-01-14T11:57:49.070000 2013-10-08T15:24:53.043000 48dd4554 vsiškas gãminio sandãrinimas 2.2.26 Visiškas gaminio izoliavimas nuo aplinkos. sandarinimas
37948cd0 2008-01-14T11:57:49.070000 2013-10-08T14:58:40.810000 48dd4554 apsaugnė dangà 2.2.13 Pagal LST 1249:1993. Danga, apsauganti pagrindo metalą nuo korozijos. danga
d33927a3 2008-01-14T11:57:49.070000 2012-07-30T11:50:46.920000 48dd4554 bazinis laiko intervalas 3.8 Laiko tarpas, kuriam gali būti priskirtas bet kuris ekvivalentinis (dažninės "A" korekcijos) garso lygis. Jį gali nustatyti valstybių arba tarptautiniai standartai arba vietinės kompetentingos įstaigos, jis gali apimti būdingas žmonių veiklos sritis ir triukšmo šaltinių veikimo pokyčius. intervalas
03a915d2 2008-01-14T11:57:49.070000 2012-10-22T13:54:25.830000 48dd4554 graduotoji talpa 1.4 Pašalinto iš švirkšto vandens tūris, kai temperatūra (20+5) ° C arba tropinėse šalyse (27+5) ° C, o stūmoklio antgalio atskaitos linija atitinka horizontaliąją skalės intervalo ar intervalų žymą. talpa
71b2d490 2008-01-14T11:57:49.070000 2008-10-31T10:38:41.470000 48dd4554 minkštjų lapuõčių medena NA1 Juodalksnių, drebulių, liepų, tuopų ir kt. lapuočių (kurių 12% drėgnumo medienos skersgalio kietumasyraa mažesnis už 45N/mm²) apibendrintas medienos pavadinimas. mediena
ac932d69 2008-01-14T11:57:49.070000 2016-01-14T14:35:47.120000 48dd4554 gaisro tikimybė 2.11 Būtinų ir užtenkamų sąlygų kilti gaisrui atsiradimo galimybės matematinis dydis. tikimybė
08cecfa1 2008-01-14T11:57:49.070000 2013-10-04T14:33:08.860000 48dd4554 hidroizoliãcija 2.13 Medienos paviršiaus apsauga padengiant ją medžiagomis, apsaugančiomis nuo drėkimo ir, jei ji įmirkyta, nuo šių medžiagų išplovimo. hidroizoliacija
31c002d8 2008-01-14T11:57:49.070000 2013-10-04T14:48:50.903000 48dd4554 medenos modifikãvimas 2.17 Kryptingas medienos fizinių bei mechaninių, šiluminių, tribologinių, biocheminių savybių keitimas pagal gaminių eksploatavimo sąlygas. modifikavimas
50174f08 2008-01-14T11:57:49.070000 2013-10-04T14:51:43.250000 48dd4554 chèminis medenos modifikãvimas 2.17.1 Medienos cheminis apdorojimas amoniaku, acto anhidridu arba ketonais, kurie keičia ląstelių sienelių mikrostruktūrą ir cheminę medienos sudėtį. modifikavimas
a002c190 2008-01-14T11:57:49.070000 2013-10-04T14:54:19.217000 48dd4554 chèminis ir mechãninis medenos modifikãvimas 2.17.2 Medienos sutankinimas kartu arba prieš tai ją plastifikuojant amoniaku arba karbamidu (šlapalu), arba įmirkant dervomis, alyvomis ir po to termiškai apdorojant. modifikavimas
a3752e56 2008-01-14T11:57:49.087000 2013-10-04T14:56:44.297000 48dd4554 radiãcinis- chèminis medenos modifikãvimas 2.17.3 Medienos įmirkymas monomerais, oligomerais arba dervomis, po to polimerizavimas jonizuojančiu švitinimu. modifikavimas
d37a506c 2008-01-14T11:57:49.087000 2012-07-03T13:47:28.990000 48dd4554 ryšio replės 4.6 Tam tikrų matmenų ir charakteristikų prietaisas, skirtas nesimetriniam trukdinio signalo ryšiui be galvaninio jungimo su bandomąja grandine. replės
e7e03ae4 2008-01-14T11:57:49.087000 2013-10-04T15:27:13.013000 48dd4554 termomechãninis medenos modifikãvimas 2.17.5 Pašildytos, pašutintos, sausos ar pripildytos medienos sutankinimas, po to džiovinimas aukštoje temperatūroje ir terminis apdorojimas. modifikavimas
dfd11ad6 2008-01-14T11:57:49.087000 2012-07-30T11:49:51.043000 48dd4554 matavimo laiko intervalas 3.7 Laiko tarpas, kuriame integruojamas garso slėgis (dažninės "A" korekcijos). intervalas
b17bef7c 2008-01-14T11:57:49.087000 2012-10-22T13:52:32.080000 48dd4554 bendroji graduotoji talpa 1.2 Švirkšto talpa nuo nulinės iki toliausios gradavimo padalos. Bendroji graduotoji talpa gali atitikti arba būti didesnė už vardinę talpą. talpa
e6905a3b 2008-01-14T11:57:49.087000 2012-10-22T13:52:58.280000 48dd4554 didžiausia naudojama talpa 1.3 Švirkšto talpa, atitraukus stūmoklio antgalį į toliausią funkcinę padėtį. talpa
9a361d97 2008-01-14T11:57:49.087000 2012-10-22T13:51:56.750000 48dd4554 atskaitos linija 1.1 Linija, juosianti stūmoklio antgalio galą, pagal kurią nustatoma švirkšto talpa nuo bet kurios švirkšto skalės padalos. linija
b4b33c4a 2008-01-14T11:57:49.087000 2012-07-30T13:24:04.663000 48dd4554 pradinis triukšmas 3.13.3 Aplinkos triukšmas, vyraujantis tam tikroje vietoje iki kokio nors esamo triukšmo režimo pasikeitimo. triukšmas
fa62a3af 2008-01-14T11:57:49.087000 2012-07-30T11:59:30.520000 48dd4554 konkretus triukšmas 3.13.2 Sudėtinė aplinkos triukšmo dedamoji, kurią galima išskirti akustinių matavimų priemonėmis ir susieti su atitinkamu triukšmo šaltiniu. Tam tikroje vietoje ir situacijoje, kai vienas ar daugiau triukšmo šaltinių nuslopinami, aplinkos triukšmas kartais vadinamas liktiniu triukšmu. triukšmas
90dadc91 2008-01-14T11:57:49.087000 2012-07-03T13:46:21.207000 48dd4554 ryšio grandinė 4.4 Elektrinė grandinė, skirta perduoti energijai iš vienos grandinės į kitą. grandinė
461713e8 2008-01-14T11:57:49.087000 2013-12-18T10:44:00.767000 48dd4554 kainių lentẽlė 2.106 Lentelė, kurioje yra nustatytas santykis tarp darbo apmokėjmo už laiko vienetą ir darbininko kvalifikacijos, priklausomai nuo darbo pobūdžio ir atlikimo sąlygų. lentelė
5bfd79b7 2008-01-14T11:57:49.087000 2013-10-04T15:00:59.717000 48dd4554 termochèminis medenos modifikãvimas 2.17.4 Medienos įmirkymas monomerais, oligomerais ar dervomis. Po to į medieną sugertos medžiagos terminis apdorojimas ją porimerizuojant arba polikondedsuojan. modifikavimas
f22df98a 2008-01-14T11:57:49.087000 2011-04-07T14:25:19.357000 48dd4554 išsisluoksniãvimas 2.7 Apibrėžties nėra. išsisluoksniavimas
e511770d 2008-01-14T11:57:49.087000 2008-10-08T11:35:06.480000 48dd4554 pavišiaus braiža 2.26 Atsitiktinis įbrėžimas paviršiuje. įbraiža
532e4472 2008-01-14T11:57:49.087000 2008-10-08T10:46:23.723000 48dd4554 pavišiaus šplėša 2.3 Medžiagos dalies išplėšimas iš detalės mechaniškai ją paveikus. išplėša
f546a5b1 2008-01-14T11:57:49.103000 2008-10-08T10:47:48.020000 48dd4554 prašlifúota [apdailõs] dangà 2.4 Šlifuojant pašalinta dangos dalis iki po ja esančios medžiagos. danga
6dcb5cf2 2008-01-14T11:57:49.103000 2013-12-18T10:05:01.767000 48dd4554 įtvrtinimas 2.79 Jėgų arba jų porų poveikis, įtvirtinantis ruošinį ar gaminį bei įrankį bazavimo metu nustatytoje padėtyje. įtvirtinimas
588f18ba 2008-01-14T11:57:49.103000 2011-04-07T14:31:01.410000 48dd4554 tárpas tap dangõs júostų 2.5 Apibrėžties nėra. tarpas
094e14b7 2008-01-14T11:57:49.103000 2013-12-18T10:07:45.537000 48dd4554 veikà 2.82 Baigta žmogaus veiksmų visuma, atliekant technilogijos pakopą arba jos dalį. veika
742a614b 2008-01-14T11:57:49.103000 2013-12-18T10:39:56.463000 48dd4554 normãvimo venetas 2.103 Gamybos daiktų kiekis arba darbuotojų skaičius, kuriems nustatoma technologiškai pagrįsta norma. vienetas
97254fbc 2008-01-14T11:57:49.103000 2008-10-08T10:45:16.067000 48dd4554 detãlės kapo núokrypis 2.2 Nukrypimas nuo gaminio konstrukcijos dokumentuose nurodyto kampo matmens. nuokrypis
89a46ade 2008-01-14T11:57:49.103000 2014-04-28T11:04:08.350000 48dd4554 plỹšiškas išakjimas 2.5.32 Fermentinio sūrio yda dėl plyšio formos akučių. išakijimas
a22b5e3a 2008-01-14T11:57:49.103000 2008-10-08T10:53:38.293000 48dd4554 pūsl põ dangà 2.8 Neprisiklijavusi prie pagrindo dangos dalis su oro pūsle. pūslė
36aaadc4 2008-01-14T11:57:49.103000 2008-10-08T10:54:44.793000 48dd4554 klij dėm 2.9 Dėmė išoriniame dangos paviršiuje. dėmė
92fc3e49 2008-01-14T11:57:49.103000 2013-10-07T15:32:07.390000 48dd4554 mikalo štekis 2.49 Skysčio kiekis, ištekantis iš įmirkusios medienos, sumažinus įmirkymo aplinkos slėgį ar sudarius vakuumą. ištekis
bb168750 2008-01-14T11:57:49.103000 2013-07-04T13:38:42.713000 48dd4554 specialióji kartotekà 2.1.3 Kartoteka, kurioje pateikti dokumentų ir (arba) jų dalių bibliografiniai įrašai. kartoteka
7f1a9450 2008-01-14T11:57:49.103000 2013-12-18T10:02:02.107000 48dd4554 nustãtymas 2.76 Technologijos operacijos dalis, atliekama nekeičiant apdorojamo ruošinio arba renkamo vieneto įtvirtinimo. nustatymas
c4629c7a 2008-01-14T11:57:49.103000 48dd4554 dangis dangis
bd4bc5a9 2008-01-14T11:57:49.103000 2008-10-08T10:43:34.237000 48dd4554 įstrižà detãlė 2.1 Neleistinas nukrypimas nuo stačiakampės detalės formos. detalė
55708615 2008-01-14T11:57:49.117000 2011-04-07T14:30:32.067000 48dd4554 prasiketusios grẽtimos dangõs júostos 2.6 Apibrėžties nėra. juostos
5eb5fdb7 2008-01-14T11:57:49.117000 2013-09-12T09:56:54.730000 48dd4554 valorigrãfas 2.199 Prietaisas tešlos fizikiniams parametrams nustatyti. valorigrafas
2b6b57d9 2008-01-14T11:57:49.117000 2008-10-07T15:34:47.800000 48dd4554 žemjų pùtų stãdija 4.19 Antroji pagrindinio rūgimo stadija, apibūdinama baltų putų, dengiančių misos paviršių, pasirodymu. stadija
6d0ac166 2008-01-14T11:57:49.117000 2008-10-07T15:21:59.573000 48dd4554 salyklójų praplovmas 4.14 Salyklojų praplovimas karštu (78-80) C vandeniu ekstraktui išplauti. praplovimas
649a2df0 2008-01-14T11:57:49.117000 2013-10-10T14:14:05.917000 48dd4554 pašáldyta žuvs 2.3.2 Žuvis, kurios vidinių sluoksnių temperatūra žemesnė už jos ląstelinio skysčio krioskopinę temperatūrą, bet ne žemesnė kaip minus 3°C. žuvis
20dbae5d 2008-01-14T11:57:49.117000 2008-10-08T08:44:38.583000 48dd4554 bendreji skystõsios fãzės núostoliai 5.6 Tūriniai nuostoliai, susidarantys nuo karštos misos iki išpilstyto alaus, išreikšti procentais. nuostoliai

Number of rows is limited up to 100 rows.