Dėmesio! Atvirų duomenų saugykla šiuo metu yra aktyviai vystoma, todėl galite susidurti su įvairaus pobūdžio sutrikimais, apie kuriuos maloniai prašome pranešti.

Get this data as: HTML, CSV, JSON, JSONL, ASCII

🏠 / datasets / gov / lst / terms / Term / 20dbae5d / Changes

_type datasets/gov/lst/terms/Term
_id 20dbae5d
_revision 45fe4338-f050-4bb0-a77c-f28d1261a631
created 2008-01-14T11:57:49.117000
updated 2008-10-08T08:44:38.583000
status._op
status._type
status._id 48dd4554
status._revision
status._txn
status._cid
status._created
status._where
status.name
term_acc bendreji skystõsios fãzės núostoliai
abbreviation
article_no 5.6
symbol
text Tūriniai nuostoliai, susidarantys nuo karštos misos iki išpilstyto alaus, išreikšti procentais.
note
keyword nuostoliai