Dėmesio! Atvirų duomenų saugykla šiuo metu yra aktyviai vystoma, todėl galite susidurti su įvairaus pobūdžio sutrikimais, apie kuriuos maloniai prašome pranešti.

Get this data as: HTML, CSV, JSON, JSONL, ASCII, RDF

🏠 / datasets / gov / migracija

name title description
📁 deportacijos/ Duomenys apie trečiųjų šalių piliečius, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neteisėtai esančius Lietuvos Respublikoje, taip pat apie neteisėtai Lietuvos Respublikoje esančius trečiųjų šalių piliečius, dėl kurių grąžinimo, išsiuntimo ar įpareigojimo yra priimtas sprendimas ir apie trečiųjų šalių piliečius, kurie jau išvyko iš Lietuvos Respublikos pagal sprendimą dėl grąžinimo, išsiuntimo ar įpareigojimo išvykti.
📁 draudimai_atvykti/ Duomenys apie asmenis, kuriems uždrausta atvykti į Lietuvos Respubliką
📁 lt_pilietybe/ Duomenys apie asmenis, kuriems Lietuvos Respublikos pilietybė buvo atkurta, suteikta natūralizacijos, supaprastinta ar išimties tvarka, kurie grąžino Lietuvos Respublikos pilietybę, taip pat vaikus, kuriems buvo konstatuotas Lietuvos Respublikos pilietybės turėjimo faktas, kurie Lietuvos Respublikos pilietybę įgijo juos įvaikinus arba pasikeitus tėvų pilietybei, neatsižvelgiant į jų gyvenamąją vietą.
📁 pilietybes_netekimas/ Duomenys apie asmenis, kurie neteko Lietuvos Respublikos pilietybės jos atsisakius ar įgijus kitos valstybės pilietybę.
📁 prieglobscio_suteikimas/ Duomenys apie prieglobsčio prašytojus, prieglobstį gavusius užsieniečius, pateiktus prašymus suteikti prieglobstį ir priimtus sprendimus, duomenys apie užsieniečius, dėl kurių buvo išsiųsti ar gauti paklausimai (ir/ar atsakymai) dėl jų perėmimo savo žinion ar atsiėmimo pagal Dublino III reglamentą, duomenys apie užsieniečių perdavimą pagal Dublino III reglamentą.
📁 teise_gyventi_lr/ Duomenys apie trečiųjų šalių piliečius