Dėmesio! Atvirų duomenų saugykla šiuo metu yra aktyviai vystoma, todėl galite susidurti su įvairaus pobūdžio sutrikimais, apie kuriuos maloniai prašome pranešti.

Get this data as: HTML, CSV, JSON, JSONL, ASCII, RDF

🏠 / datasets / gov / rc / ais / Antstolių informacinės sistemos (AIS) duomenys apie aukcionus ir elektronines varžytynes / Antstolių informacinės sistemos (AIS) duomenys apie aukcionus ir elektronines varžytynes / Changes

_id nr paskelbimo_metai paskelbimo_ketvirtis turto_potipis._id turto_tipas._id turto_vienetu_kiekis
911651b9 1 2013 1 61662813 bd255b94 <6
1cd5c4bc 2 2013 1 ecaa14a0 7b16e4cb 79
b0dbbd22 3 2013 1 67ec9713 bd255b94 67
abbbafa3 4 2013 1 3e376e82 e19de18c <6
34dbff22 5 2013 1 0cd87534 7b16e4cb 10
337f410d 6 2013 1 3403843e 7b16e4cb <6
318cf099 7 2013 1 8d240c5b 7b16e4cb <6
5edb300c 8 2013 1 b9d454b9 7b16e4cb <6
2fb86f30 9 2013 1 0725fc3c 7b16e4cb <6
fbd41550 10 2013 1 54c05810 7b16e4cb <6
c0c93e92 11 2013 1 d05b6005 e19de18c <6
61747b8a 12 2013 1 d350068c e19de18c 6
0cb4570d 13 2013 1 226feda6 7b16e4cb <6
d8d0d5f5 14 2013 1 fd6d945e 7b16e4cb 12
f59312e2 15 2013 1 ab9a18fb 7b16e4cb <6
2c51a4bf 16 2013 1 60023fe3 e19de18c 8
5fc8914c 17 2013 1 6d99d2af bd255b94 11
778af8c0 18 2013 1 f88e783e bd255b94 <6
f5c31a72 19 2013 2 759d2ed4 7b16e4cb <6
5548d05b 20 2013 2 ecaa14a0 7b16e4cb 53
8c4e51a4 21 2013 2 67ec9713 bd255b94 69
9ad13101 22 2013 2 0cd87534 7b16e4cb 6
9e67c778 23 2013 2 3403843e 7b16e4cb <6
238cae57 24 2013 2 8d240c5b 7b16e4cb 6
7550fc61 25 2013 2 b9d454b9 7b16e4cb <6
dd1cd50d 26 2013 2 d05b6005 e19de18c 6
edc6562b 27 2013 2 d350068c e19de18c 7
fe226998 28 2013 2 fd6d945e 7b16e4cb 6
3eda9f00 29 2013 2 60023fe3 e19de18c <6
6d669e63 30 2013 2 6d99d2af bd255b94 <6
fd17aa71 31 2013 2 f88e783e bd255b94 <6
e8d5ff65 32 2013 3 61662813 bd255b94 <6
9b146b9c 33 2013 3 ecaa14a0 7b16e4cb 59
b83e55e5 34 2013 3 67ec9713 bd255b94 45
45d3fc8f 35 2013 3 3e376e82 e19de18c <6
733d1fca 36 2013 3 0cd87534 7b16e4cb 11
c6b55ef9 37 2013 3 3403843e 7b16e4cb <6
5e8a1f8c 38 2013 3 8d240c5b 7b16e4cb <6
4567da87 39 2013 3 32729f6a 7b16e4cb <6
18135669 40 2013 3 d05b6005 e19de18c <6
9640377b 41 2013 3 d350068c e19de18c 6
99e1eab0 42 2013 3 226feda6 7b16e4cb <6
a8a6eea9 43 2013 3 fd6d945e 7b16e4cb <6
5279f5ef 44 2013 3 60023fe3 e19de18c 8
50b4933a 45 2013 3 6d99d2af bd255b94 9
0e080e56 46 2013 3 f88e783e bd255b94 <6
02c57d36 47 2013 4 ecaa14a0 7b16e4cb 57
f6c5f975 48 2013 4 67ec9713 bd255b94 79
20d75287 49 2013 4 3e376e82 e19de18c <6
5882fe1a 50 2013 4 0cd87534 7b16e4cb 7
eccad0d0 51 2013 4 3403843e 7b16e4cb <6
fd8e80c9 52 2013 4 8d240c5b 7b16e4cb 9
0efcc16a 53 2013 4 32729f6a 7b16e4cb <6
9a2ea2e1 54 2013 4 d05b6005 e19de18c 8
53078d5b 55 2013 4 d350068c e19de18c 7
151b77d0 56 2013 4 fd6d945e 7b16e4cb 7
3208a0cf 57 2013 4 ab9a18fb 7b16e4cb <6
17afc83a 58 2013 4 60023fe3 e19de18c 6
d0aad057 59 2013 4 6d99d2af bd255b94 10
8f446fc3 60 2013 4 f88e783e bd255b94 <6
cf4aeca1 61 2014 1 ecaa14a0 7b16e4cb 35
3549766e 62 2014 1 67ec9713 bd255b94 79
80bfa0e2 63 2014 1 3e376e82 e19de18c <6
e80a3bfd 64 2014 1 0cd87534 7b16e4cb 9
0b70db0f 65 2014 1 3403843e 7b16e4cb <6
950de948 66 2014 1 8d240c5b 7b16e4cb <6
651182a0 67 2014 1 d05b6005 e19de18c 7
3ba8ae92 68 2014 1 d350068c e19de18c <6
53d61a8b 69 2014 1 fd6d945e 7b16e4cb <6
f9f119b9 70 2014 1 60023fe3 e19de18c 11
bcfff08c 71 2014 1 6d99d2af bd255b94 10
bef6c79e 72 2014 1 f88e783e bd255b94 <6
098c65b3 73 2014 2 ecaa14a0 7b16e4cb 48
2f91471f 74 2014 2 67ec9713 bd255b94 66
49e9abcf 75 2014 2 3e376e82 e19de18c <6
696f7555 76 2014 2 0cd87534 7b16e4cb 10
045c5078 77 2014 2 8d240c5b 7b16e4cb 6
eac86852 78 2014 2 54c05810 7b16e4cb <6
24735c60 79 2014 2 d05b6005 e19de18c 7
55bc2330 80 2014 2 d350068c e19de18c <6
f1106805 81 2014 2 fd6d945e 7b16e4cb <6
b5b8d068 82 2014 2 ab9a18fb 7b16e4cb <6
c6d0567b 83 2014 2 60023fe3 e19de18c 13
d5e404c5 84 2014 2 6d99d2af bd255b94 7
540a5e29 85 2014 2 f88e783e bd255b94 <6
52cfcb24 86 2014 3 ecaa14a0 7b16e4cb 25
494bcff4 87 2014 3 67ec9713 bd255b94 53
9d67ff09 88 2014 3 3e376e82 e19de18c <6
ea5f9b9e 89 2014 3 0cd87534 7b16e4cb <6
bc5437fa 90 2014 3 8d240c5b 7b16e4cb <6
72c1c966 91 2014 3 54c05810 7b16e4cb <6
b58d898c 92 2014 3 d05b6005 e19de18c <6
44a7032e 93 2014 3 d350068c e19de18c <6
c2112b85 94 2014 3 fd6d945e 7b16e4cb <6
8e310271 95 2014 3 60023fe3 e19de18c 11
47d63967 96 2014 3 6d99d2af bd255b94 <6
e366ef4c 97 2014 3 f88e783e bd255b94 <6
d2f9f883 98 2014 4 ecaa14a0 7b16e4cb 23
4aa266d3 99 2014 4 67ec9713 bd255b94 51
744ec290 100 2014 4 3e376e82 e19de18c <6

Number of rows is limited up to 100 rows.