Dėmesio! Atvirų duomenų saugykla šiuo metu yra aktyviai vystoma, todėl galite susidurti su įvairaus pobūdžio sutrikimais, apie kuriuos maloniai prašome pranešti.

Get this data as: HTML, CSV, JSON, JSONL, ASCII, RDF

🏠 / datasets / gov / rc / jar

name title description
📁 atributai/ Juridinių asmenų registro atributų klasifikatoriai Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro atributų klasifikatoriai (duomenų rinkinių grupė, viso 4 vnt.) (JAR atributų klasifikatorius; JAR kokybinių atributų klasifikatorius; JAR leistinų atributų klasifikatorius; JAR tekstinių atributų klasifikatorius). 
📁 balanso_ataskaitos/ Juridinių asmenų pateikti finansinės atskaitomybės dokumentai – balanso ataskaitos Juridinių asmenų registre tvarkomų juridinių asmenų finansinės atskaitomybės dokumentų duomenys iš balanso ataskaitų (apie juridinių asmenų nuosavą kapitalą; apie juridinių asmenų mokėtinas sumas ir kitus įsipareigojimus; apie juridinių asmenų trumpalaikį
📁 buveines/ Juridinių asmenų registre įregistruotų juridinių asmenų buveinių (adresų) duomenys (raw data) Įregistruotų juridinių asmenų buveinių (adresų) duomenų rinkinys iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro (juridinius asmenis apibūdinantys duomenys (kodas, pavadinimas, adreso identifikatorius iš Adresų registro, adresas). Individualių įmonių, komanditinių ūkinių bendrijų, tikrųjų ūkinių bendrijų pavadinimai nuasmeninti.
📁 dokumentai/ Juridinių asmenų registre įregistruotų juridinių asmenų steigimo dokumentų, pateiktų registro tvarkytojui, duomenys (raw data) Duomenys apie Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruotų juridinių asmenų registro tvarkytojui pateiktus dokumentus (kodas, pavadinimas, dokumentų rūšis, dokumentų data, įregistravimo data). Individualių įmonių, komanditinių ūkinių bendrijų, tikrųjų ūkinių bendrijų pavadinimai nuasmeninti.
📁 dokumentu_tipai_potipiai/ Juridinių asmenų registro dokumentų klasifikatoriai Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro dokumentų tipų ir dokumentų potipių klasifikatoriai (duomenų rinkinių grupė, viso 2 vnt.) (JAR dokumentų tipų klasifikatorius; JAR dokumentų potipių klasifikatorius)
📁 fa_dokumentu_nepateike/ Finansinės atskaitomybės dokumentų nepateikusios įmonės Duomenys apie Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruotus juridinius asmenis, nevykdančius prievolės teikti registro tvarkytojui finansinės atskaitomybės dokumentus (kodas, pavadinimas, juridinio asmens forma, įregistravimo data, reikšmė,
📁 fa_nepateike_auditoriu_isvadu/ Juridiniai asmenys, nepateikę auditoriaus išvados, kai pagal įstatymus turi būti atliktas ataskaitų auditas Duomenys apie nepateikusius auditoriaus išvados, kai pagal įstatymus turi būti atliktas metinių finansinių ataskaitų (metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų) auditas, juridinius asmenis
📁 fa_veluojantys/ Jurdiniai asmenys vėluojantys pateikti finansinės atskaitomybės dokumentus už praėjusius finansinius metus Duomenys apie finansinės atskaitomybės dokumentus už praėjusius finansinius metus daugiau nei 60 d. vėluojančius pateikti juridinius asmenis
📁 faktu_tipai_potipiai/ Juridinių asmenų registro faktų tipų ir potipių klasifikatoriai Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro faktų tipų ir faktų potipių klasifikatoriai (duomenų rinkinių grupė, viso 2 vnt.) (JAR faktų tipų klasifikatorius; JAR faktų potipių klasifikatorius).
📁 formos_statusai/ Juridinių asmenų registro teisinių formų ir statusų klasifikatoriai Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro teisinių formų ir teisinių statusų klasifikatoriai (duomenų rinkinių grupė, viso 2vnt.) (JAR teisinių formų klasifikatorius; JAR teisinių statusų klasifikatorius).
📁 iregistruoti/ Juridinių asmenų registre įregistruoti juridiniai asmenys
📁 iregistruoti_paramos_gavejai/ Juridinių asmenų registre įregistruoti paramos gavėjai (pagal įregistruotą statusą „PARAMOS GAVĖJAI“) Duomenys apie Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruotus juridinius asmenis, turinčius žymą „PARAMOS GAVĖJAI“ (kodas, pavadinimas, žymos įregistravimo data). Individualių įmonių, komanditinių ūkinių bendrijų, tikrųjų ūkinių bendrijų pavadinimai nuasmeninti.
📁 iregistruotos_nvo/ Juridinių asmenų registre įregistruotos nevyriausybinės organizacijos (pagal žymą „NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS“) Duomenys apie Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruotus juridinius asmenis, turinčius žymą „NEVYRIAUSYBINĖ ORGANIZACIJA“ (kodas, pavadinimas, žymos įregistravimo data). Individualių įmonių, komanditinių ūkinių bendrijų, tikrųjų ūkinių bendrijų pavadinimai nuasmeninti.
📁 isregistruoti_paramos_gavejai/ Juridinių asmenų registre įregistruoti paramos gavėjai (pagal išregistruotą statusą „PARAMOS GAVĖJAI“) Duomenys apie Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruotus juridinius asmenis, turinčius išregistruotą žymą „PARAMOS GAVĖJAI“ (kodas, pavadinimas, žymos įregistravimo data). Individualių įmonių, komanditinių ūkinių bendrijų, tikrųjų ūkinių bendrijų pavadinimai nuasmeninti.
📁 isregistruotos_nvo/ Juridinių asmenų registre išregistruotos nevyriausybinės organizacijos (pagal žymą „NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS“) Duomenys apie Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruotus juridinius asmenis, kuriems išregistruota žyma „NEVYRIAUSYBINĖ ORGANIZACIJA“ (kodas, pavadinimas, žymos įregistravimo data). Individualių įmonių, komanditinių ūkinių bendrijų, tikrųjų ūkinių bendrijų pavadinimai nuasmeninti.
📁 ja_kapitalas/ Juridinių asmenų įstatinio kapitalo duomenys Duomenys apie Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruotų juridinių asmenų įstatinį kapitalą (kodas, pavadinimas, juridinio asmens forma, įregistravimo data, reikšmė, valiuta). Individualių įmonių, komanditinių ūkinių bendrijų, tikrųjų ūkinių bendrijų pavadinimai nuasmeninti.
📁 kiti_atributai/ Kiti juridinių asmenų registro atributų klasifikatoriai Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išregistravimo priežasčių ir naudojamų pareigų klasifikatoriai (duomenų rinkinių grupė, viso 2 vnt.) 
📁 ne_juridiniai_asmenys/ Juridinių asmenų registro ne juridinių asmenų (valstybės, savivaldybių, valstybės ir savivaldybių atstovaujamųjų ir vykdomųjų institucijų, kurios neregistruojamos juridinių asmenų registre) klasifikatorius Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro ne juridinių asmenų (valstybės, savivaldybių, valstybės ir savivaldybių atstovaujamųjų ir vykdomųjų institucijų, kurios neregistruojamos JAR) klasifikatorius 
📁 pelno_ataskaitos/ Juridinių asmenų pateikti finansinės atskaitomybės dokumentai – pelno (nuostolių) ataskaitos Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui įregistruotų juridinių asmenų pateikti finansinės atskaitomybės dokumentai – pelno (nuostolių) ataskaitos (RAW data). Individualių įmonių, komanditinių ūkinių bendrijų, tikrųjų ūkinių bendrijų pavadinimai nu
📁 valdymo_organai/ Juridinių asmenų registre įregistruotų juridinių asmenų valdymo organai, jų formos (raw data) Duomenys, apibūdinantys Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruotų juridinių asmenų valdymo organus ir jų formas (juridinius asmenis apibūdinantys duomenys (kodas, valdymo organai). Individualių įmonių, komanditinių ūkinių bendrijų, tikrųjų ūkinių bendrijų pavadinimai nuasmeninti.