Dėmesio! Atvirų duomenų saugykla šiuo metu yra aktyviai vystoma, todėl galite susidurti su įvairaus pobūdžio sutrikimais, apie kuriuos maloniai prašome pranešti.

Get this data as: HTML, CSV, JSON, JSONL, ASCII, RDF

🏠 / datasets / gov / vlk / apmoketos_saskaitos_es

name title description
📄 ApmoketaSaskaita Apmokėtos sąskaitos už LR apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu gydymą Europos Sąjungos šalyje Informacija apie PSDF išlaidas už LR apdraustiesiems PSD kitose Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėse narėse, Šveicarijos Konfederacijoje ir Jungtinėje Karalystėje (toliau – ES šalys) suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 883/2004 ir Reglamento (EB) Nr. 987/2009 nuostatas